Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Sumárne informácie pripravujeme.