Zápisnica obecného zastupiľstva zo dňa 19.8. 2020

Zápisnica obecného zastupiľstva zo dňa 19.8. 2020

Sledujte nás na Facebooku