Kontakty ZVP

  • Vladimír Škrabák, predseda – skrabo1(a)gmail.com,
  • Ján Knotek, podpredseda –  jankohaban(a)gmail.com,
  • Štefania Knotková, člen výboru – stefania.knotkova(a)gmail.com,