Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie