Individuálna bytová výstavba Lúčky: 41 pozemkov

Pravidelne aktualizované informácie o individuálnej bytovej výstavbe Lúčky.

IBV_lucky_prezentacia
[textdivider text=“ČLÁNKY O IBV LÚČKY“ color=“#919191″ bg=“#fff“ line=“#e0e0e0″]
[display_news_s3 include_excerpt=“true“ excerpt_l=“8″ include_date=“true“ posts_per_page=“8″ offset=“0″ orderby=“date“ order=“DESC“ post_type=“post“ category=“ibv-lucky“]