Rekonštrukcia verejného osvetlenia

europska-unia-investicia-do-buducnosti-moravsky-svaty-jan-osvetlenie operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast-siea
Miesto realizácie projektu: Moravský Svätý Ján
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Moravský Sv. Ján
Stručný opis projektu: CIEĽ: Zvýšenie kvality života v obci prostredníctvom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján
Špecifické ciele:
1. Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov
2. Regulácia osvetlenia
3. Výmena svietidiel a svetelných zdrojov
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Moravský Svätý Ján
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 09/2015
Výška schváleného NFP: 170 884,81 €ur
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
V zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vďaka podpore z EÚ sa Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján sa vymení 184 ks svietidiel a doplní sa 155 ks nových svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore elektrickej energie 323,84 GJ.
Odkazy na internetové stránky:
www.economy.gov.skwww.opkahr.skwww.siea.gov.sk

Stav svietidiel verejného osvetlenia pred rekonštrukciou verejného osvetlenia
rekonstrukcia-osvetlenia-moravsky-svaty-jan2
Nové svietidlá ktoré budú v obci PO realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia
rekonstrukcia-osvetlenia-moravsky-svaty-jan

Názov Číslo zmluvy Predmet Dodávateľ/Kupujúci Zverejnené Deň podpisu
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KaHR-22VS-1001/025251 Osvetlenie MH SR 4.2. 2013 30.1.2013

 

Fotogaléria