Elektronická komunikácia s úradom

Poďme spolu komunikovať elektronicky prostredníctvom emailu:

Ušetrime ročne 3500 € na obálkach a klasickom poštovnom.
Za každých 50 prihlásených emailových adries občanov vysadíme jeden strom. 

Emailom budeme zasielať občanom faktúry za stočné a komunálny odpad. Email bude použitý aj v prípade nutnej komunikácie úradu s občanom.

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám príde potvrdzovací email (nezabudnite si skontrolovať záložku reklamy). Prosím tento email nezabudnite potvrdiť.

Prihlasovací formulár

* povinný údaj
* meno prihlasujúceho sa občana alebo zástupcu prihlasujúcej sa spoločnosti
* priezvisko prihlasujúceho sa občana alebo názov firmy
*rodné číslo bude použité len na kontrolu
*doplňte, ak nemáte trvalý pobyt v Moravskom Svätom Jáne
Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám príde potvrdzovací email (nezabudnite si skontrolovať záložku reklamy). Prosím tento email nezabudnite potvrdiť.

V prípade problémov s prihlásením nás prosím konktujte emailom na web@moravskysvatyjan.sk.

Výsadba stromov Hloh prebehne na jeseň.

prihlásených 237 obyvateľov
vysadíme 4 stromy

aktualizované 20.4. 2023 (7:00)

¡ Zber údajov podlieha Ochrane osobných údajov Obce Moravský Svätý Ján.