VZN č. 2-2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ

Sledujte nás na Facebooku