VZN č. 1 – 2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Moravský Svätý Ján

Sledujte nás na Facebooku