VZN č. 4/2019 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove MUDr. Dallosa, n. o.

Sledujte nás na Facebooku