Cintorín

OZ v Moravskom Sv. Jáne schvaľuje poplatky za služby v dome smútku a cintorínske poplatky nesledovne:

  • použitie obradnej miestnosti  16, 60€
  • chladiarenské zariadenie prvé 2 dni po   3, 32€
  • každý ďalší deň 100% príp. t. k.   6, 64€
  • hudobný doprovod   1, 66€
  • vystavenie vencov   0, 50€/ks
  • vystavenie kytíc    0, 33€/ks

Poplatky hrobov na cintoríne na 10 rokov:

  • detský hrob    3, 31€
  • jednohrob      6, 63€
  • dvojhrob       13, 27€
  • trojhrob         19, 91€