Dodatok č. 2 k VZN 4-2019 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove MUDr. Dallosa

Sledujte nás na Facebooku