Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania – Alžbeta Albertová – IBV

Sledujte nás na Facebooku