Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 2022-21/1524/UR/6/Tč zo dňa 16.3.2022

Sledujte nás na Facebooku