Návrh – Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 02-2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Moravský Svätý

Sledujte nás na Facebooku