Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu – Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1

Sledujte nás na Facebooku