Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy

Sledujte nás na Facebooku