Oznámenie o začatí konania – začatie stavebného konania verejnou vyhláškou – Západoslovenská distribučná, a.s.

Sledujte nás na Facebooku