100 nových stromov

Poďme spolu vytvoriť zelenšie a krajšie Jány.

Postupne vysadíme v najbližších rokoch 100 nových stromov a kríkov na verejných priestranstvách v obci.

  • Zapojiť sa budeš môcť aj ty ako dobrovoľník pri výsadbe, sponzorsky zakúpením stromu alebo následnou pomocou so starostlivosťou o nové stromy a kríky.