Najviac informácií o Jánoch!|streda, október 18, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva – štvrtok 23.7.
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Zasadnutie obecného zastupiteľstva – štvrtok 23.7. 

Kultúrne podujatia

    • No events

Návrh programu zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať dňa 23.07.2015 o 18,00 hod, v  KD v Moravskom Svätom Jáne.

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obec Moravský Svätý Ján pre: Rudolf Šánik, Moravský Sv.Ján č. 409
4. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Moravský Svätý Ján pre: Peter Rúth a Dana Rúthová, Moravský Sv.Ján č. 766
5. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Moravský Svätý Ján pre: Petra Rúthová a Rafal Sebastian Draus, Moravský Sv.Ján č. 766
6. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Moravský Svätý Ján pre: Miroslav Špánik a Ing. Svetlana Špániková, Moravský Sv.Ján č. 153
7. Schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Moravský Svätý Ján pre: Helena Frerichs r. Kunšteková, Moravský Sv.Ján č. 609
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015
9. Zmena rozpočtu č. 3/2015
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver