Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo » Program OZ 9. 4. 2014
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Program OZ 9. 4. 2014 

Kultúrne podujatia

    • No events

Program zasadnutia OZ dňa 09.04.2014 o 18,00 hod.

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

schválenie programu zasadnutia OZ

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

3. Schválenie kúpy rodinného domu č.781, postavený na parc.č. 116, za účelom

odstránenia stavby

4. Rôzne.

5. Diskusia

6. Záver