Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Organizácie a združenia » Občianske združenie 90871.sk
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Občianske združenie 90871.sk

Občianske združenie 90871.sk bolo založené a zapísané do registra OZ v auguste 2010.
Jeho zakladajúci členovia – Matej Hajdin, Jana Leskovská, Jana Červenková a Matej Ježek spoločne vyvíjali aktivity ešte pred jeho založením ako neformálna skupina občanov.

Cieľom OZ 90871.sk je predovšetkým podpora aktívneho životného štýlu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nielen v Moravskom Sv. Jáne, ale aj jeho okolí, prevádzkovanie internetových stránok, vydavateľská činnosť – vydávanie letákov, informačných materiálov, kníh a iných publikácií ako aj ochrana a tvorba životného prostredia, popularizácia a propagácia histórie.

November 2010

OZ 90871.sk sa zapojilo do výzvy Nadácie SPP, ktorá vyhlásila grantový program Dedičstvo regiónov a získalo podporu v hodnote 600 € na publikáciu o kaštieli v Moravskom Sv. Jáne

December 2010

odovzdanie vianočného daru (rádiomagnetofón) do Domova dôchodcov

Január/Marec 2011

verejná zbierka k získaniu finančných prostriedkov na zakúpenie hardvérovej čítačky elektronických kníh do knižnice

Január 2011

premietanie cestopisu „Zuzana Sokolová: Cesta okolo sveta – Afrika a India“ v kaviarni mycaffe – kultúrne centrum Moravský Sv. Ján

Máj 2011

OZ 90871.sk sa zapojilo do výzvy Nadácie Orange, ktorá vyhlásila grantový program Šanca pre váš región a získalo podporu v hodnote 1000 € na projekt Habánsky charúšek.

August 2011

krst publikácie „Zabudnuté letné sídlo Márie Terézie, alebo….“ v priestoroch kaštieľa v Moravskom Svätom Jáne

September 2011

organizačné zabezpečenie a spoluúčasť na Habánskych hodoch, prezentácia Habánskeho charúška

November 2011

premietanie dobrodružných a outdoorových krátkych filmov pod názvom Expedičná kamera v spolupráci s obcou

December 2011

spoluúčasť na organizácii Malých Vianočných trhoch – stánok s občerstvením (punč a mastené chleby oškvarkovou pomazánkou a sadlom s cibuľou)

Máj 2012

OZ 90871.sk sa zapojilo do výzvy Fondu GSK, v rámci ktorej získalo grant na projekt „Poklady starých mám“ a v období august – september sa organizovali tvorivé dielne pre deti

Jún 2012

spoluúčasť a prezentácia obce na podujatí Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko

August 2012

organizácia premietania Letného kina pod holým nebom pred kultúrnym domom a vydanie tohtoročného 1. čísla novín OZ

September 2012

organizačné zabezpečenie a spoluúčasť na Habánskych hodoch

OZ 90871.sk sa opäť zapojilo do výzvy Nadácie SPP, ktorá vyhlásila grantový program Dedičstvo regiónov a získalo podporu na projekt „Pamätná tabuľa Habáni z Kaníže“

Október 2012

účasť na Jesennom jarmoku – predaj výrobkov detí z tvorivých dielní

November 2012

organizácia filmového festivalu Expedičná kamera (prehľad najlepších cestovateľských a outdoorových filmov)

podanie žiadosti na pokračovanie projektu Poklady starých mám II. – úspešné získanie grantu

December 2012

účasť na tlačovej konferencie Fondu GSK, kde sme predstavili projekt „Poklady starých mám“

získanie grantu, ktorý vyhlásila Nadácia Orange v programe Darujte Vianoce – projekt „Pro naše starenky a starečkú“, financie boli použité na zakúpenie mikrovlnky a osobného hygienického balíčka pre klientov DSS MUDr. Dallosa

organizácia Malých Vianočných trhov – stánok s občerstvením (punč a mastené chleby) a stánok s výrobkami detí z tvorivých dielní

organizácia medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet v spolupráci s OZ Človek v ohrození – film Vnuci a vnučky kubánskej revolúcie

vydanie tohtoročného 2. čísla novín OZ