Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Kontakt
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Kontakt

 

Obecný úrad
908 71, Moravský Svätý Ján, 803

Úradné hodiny:
Pondelok   8:00 – 12:00      13:00 – 16:00
Utorok        8:00 – 12:00     13:00 – 16:00
Streda        8:00 – 12:00      13:00 – 18:00
Štvrtok        8:00 – 12:00     13:00 – 16:00
Piatok         8:00 – 13:00

obecmsjan@obecmsjan.sk
web: www.moravskysvatyjan.sk
tel.: 034 / 777 0 122
fax: 034 / 777 0 121

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., IBAN SK05 5600 0000 0032 6553 4001
IČO: 00309737
DIȌ: 2021049547

Starosta Anton Emrich
034/ 7770 121
0905 814 399
starosta@obecmsjan.sk
Sekretariát Elena Stupavská 034/ 7770 121
stupavska@obecmsjan.sk
Matrika Alena Wolemanová 034/ 7770 122
wolemanova@obecmsjan.sk
Účtovníčka Mária Podhorná                                                               Zuzana Kunšteková 034/7770 122
podhorna@obecmsjan.sk                 kunstekova@obecmsjan.sk
Kultúra, kanalizácia                                Jarmok Kristína Mišovičová                                                        Katarína Špetková 034/ 7770 122
misovicova@moravskysvatyjan.sk spetkova@moravskysvatyjan.sk
Domov dôchodcov Mgr. Jaroslav Bako domov@obecmsjan.sk
Materská škola Iveta Zaicová matskola@obecmsjan.sk
Klub Dôchodcov   senior@obecmsjan.sk
DHZ Ivan Linder hasici@obecmsjan.sk

 

Za starostu obce bol zvolený: Anton Emrich (počet hlasov 778)
Za zástupcu starostu obce bol zvolený: Matej Hajdin
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Iveta Balejčíková

Komisie pri obecnom úrade

Komisie Predseda člen
Komisia sociálna a finančná Ing. Norbert Galčík Mgr. Katarína Ježková
Komisia športová Ing. Ondrej Kmoško Róbert Benkovič, Marián Krajčír, Mgr. Alena Stupavská, Ing. Ján Knotek
Komisia stavebná a poriadková Ivan Linder Štefan Haššo, Stanislav Krajčír
Komisia kultúrna Mgr. Jana Zaicová Matej Hajdin

 

Sobášiaci
Anton Emrich, Mgr. Katarína Ježková, Ing. Norbert Galčík, Mgr. Jana Zaicová

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledujúci kandidáti:

Matej Hajdin počet hlasov: 770
Stanislav Krajčír počet hlasov: 650
Mgr.Jana Zaicová počet hlasov: 635
Štefan Haššo počet hlasov: 620
Róbert Benkovič počet hlasov: 573
Mgr.Katarína Ježková počet hlasov: 538
Ivan Linder počet hlasov: 535
Ing.Ondrej Kmoško počet hlasov: 531
Ing. Norbert Galčík počet hlasov: 512