Najviac informácií o Jánoch!|nedeľa, október 22, 2017
Práve sa nachádzate tu: Home » Fotogaléria » Beseda: Socialnoprávne poradenstvo
  • Sledujte nás aj na Facebooku!

Beseda: Socialnoprávne poradenstvo 

Kultúrne podujatia

    • No events

Obecný úrad začne od februára poskytovať občanom novú bezplatnú službu. Všetko odštartovala v pondelok (26.1.) beseda s PhDr. Margitou Putzovou na tému Základné otázky rodinného práva a problémy v rodinnom živote.

Obecný úrad otvára vo februári nové oddelenie sociálnoprávneho poradenstva z oblasti rodinného práva. V rámci tohto oddelenia budeme našim občanom bezplatne poskytovať poradenstvo z oblasti rodinného práva, a to najmä:

1. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu:
– zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti rodiča
– určenie výživného na maloleté deti
– určenie styku s maloletými deťmi

2. Rozvod manželstva rodičov maloletých detí a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom po rozvode manželstva:
– o. i. aj striedavá starostlivosť

3. Poradenstvo vo veci následných úprav výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, kedy už súd v minulosti vo veci rozhodol:
– zvýšenie, zníženie výživného
– úprava styku
– zmena zverenia detí

4. Určenie otcovstva k maloletému dieťaťu
5. Zapretie otcovstva k maloletému dieťaťu
6. Výživné na dospelé dieťa
7. Výživné na rozvedenú manželku
8. Výživné na nevydatú matku
9. Právne otázky vo veci maloletej matky
10. Poradenstvo v oblasti domáceho násilia

PhDr. Margita Putzová, ktorá má vyše tridsaťročnú prax v oblasti ochrany detí a rodinného práva, vám poskytne:

– predbežné poradenstvo
– pomoc pri spisovaní návrhov na súd
– poradenstvo v styku s orgánmi štátnej správy

Služby budú poskytované každý pondelok v čase od 15:00 do 18:00 hod. v priestoroch knižnice.